Udlejning af festlokale / Betingelser

Betingelser

Lokalet afleveres i samme stand som det modtages. Støvsugning og gulvvask er obligatorisk.
 
Manglende service eller service der er gået i stykker erstattes til nypris.
Alt service stilles tilbage i skabe rengjorte ligesom opvaskemaskine tømmes.
 
Vi fremsender faktura inden lejen påbegyndes.

Betingelser for leje af selskabslokale 

1. Generelt
Der lejes følgende lokale: Den gamle hestestald, Mejrup Skolevej 28, 7500 Holstebro

Lokalernes kapacitet er max 50 personer.

Ved leje af ovenstående lokaler har man brugsretten til lokalerne fra kl. 10:00 til næste dag kl. 10:00 med mindre andet aftales.Ønskes lokalet et døgn tidligere (fra kl. 16.00) eller senere (til kl. 16.00) tillægges DKK 500.

Inventar og service lejes for DKK 15 pr. person.

Vi bistår gerne med indkøb af materialer til festen – se mere her: http://www.cchobby.dk/hobbyartikler/brands/happy-moments

Lokalerne indeholder et anretter køkken til opvarmning og anretning af maden, som er i samme rum som festrummet. I køkkenet er der ovn, komfur, mulighed for anretterbord, køleskab og opvaskemaskine. Adgang til mindre kummefryser kan arrangeres. 

Ved leje af lokalerne er der ikke duge, karklude, viskestykker, affaldssække, køkkenrulle mv. tilgængeligt. Lejer skal selv at medbringe disse. 

Alle oplyste beløb er inkl. moms.

Udlejer
Når der indgås en aftale om leje af ovenstående lokale, indgås aftalen med Bjerre Drost Agro I/S, CVR nr. 31740843 beliggende Mejrup Skolevej 28, 7500 Holstebro.

Lejers ansvar
Lokalerne kan alene lejes af myndige personer.
 
Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanligt slid og ælde, herunder bl.a., og ikke udtømmende: Køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stole mv. er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen.

Hærværk
Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen eller inventar. Lejer bærer ansvaret for hærværk i lejeperioden.

Udbedring af skader
Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer.

Betaling
Betaling sker i henhold til lejeaftale, og der vil ikke ved betaling blive pålagt ekstra gebyrer, ud over den aftalte pris. Betalingsdatoer for både depositum og leje fremgår af aftalen.

2. Ordensregler
Foruden ovenstående, skal følgende ordensregler overholdes ved leje af lokalerne:

Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne, men der kan ryges udendørs,
Borde, stole og bordtennisbord må ikke tages med udenfor,
Gæsterne må ikke stå på borde og stole,
Der må ikke kastes med ris, kanel, peber mv. indendørs. Sker dette udendørs skal dette ryddes senest ved aflevering af lokalet.
Færdsel i stalde og driftsbygninger er ikke tilladt.
 
3. Leje og depositum
Booking af lokalerne kan foretages via. E-mail, sms, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Uanset hvorledes lokalerne er booket, er bookingen først endeligt gældende når det fulde beløb for leje og depositum er betalt. Såfremt der ikke sker betaling af depositum senest 14 dage efter indgåelse af aftale om leje af lokalerne, anses bookningen for ugyldig, og lokalerne kan lejes ud til anden side. 

Såfremt lejen ikke er indbetalt senest 14 dage før lejeperiodens begyndelse bortfalder lejeaftalen og depositum refunderes ikke.

Tilbagebetaling af depositum efter leje er betinget af, at nærværende lejebetingelser, herunder især aflevering (nedenfor) er opfyldt.

Der trækkes et beløb i det indbetalte depositum, bl.a. hvis:

- Ekstra-rengøring af de lejede lokaler er påkrævet, udover fast afsat tid for eventuelt aftalt rengøring,
- Service, glas, bestik mm. ikke er vasket korrekt og ikke er ordentlig rent,
For sen aflevering af lokalet
 
Ved aflevering af lokalerne vil udlejer gennemgå lokalerne, og såfremt alt er i orden vil depositummet blive tilbagebetalt senest fem arbejdsdage efter leje af lokalerne.

Lokalerne må af lejer ikke lejes videre til 3. mand.

4. Aflevering af det lejede / rengøring
De lejede lokaler skal som minimum afleveres i samme stand som ved modtagelse, medmindre andet er aftalt.

Ved aflevering af lokalerne forventes som minimum følgende:

Generelt
At der er ryddet op i lokalerne indenfor booking-døgnet kl. 10:00 til 10:00 (perioden kan forlænges mod gebyr), herunder at bordene er tømte for flasker, dåser og service mv.
At borde og stole er stillet tilbage som ved modtagelsen af lokalet, med mindre andet er aftalt.
At vinduer og døre lukkes, samt at lys slukkes
At affald og tomme flasker er bortskaffet
At gulvene i hele lokalet er fejet/støvsuget og vasket
At ituslåede ting sættes på køkkenbordet
At toilettet er opryddet og rengjort

Køkken

At service vaskes ordentligt af og sættes på plads
At opvaskemaskinen er tømt og rengjort
At kaffemaskine og elkedel er tømt og rengjort
At komfur er rengjort
At ovn og tilhørende plader og riste er rengjorte
At køleskabe og fryser er renholdt indvendigt
Udearealer

At udearealer ryddes op for for cigaretskodder, krus, flasker mv. bortskaffes
 
5. Forbrug af el, vand og varme
Som udgangspunkt er forbruget af el, vand og varme medregnet i lejen. Såfremt der forekommer et ekstra stort forbrug af el, vand eller varme ud over hvad der kan forventes, vil der dog blive afregnet et ekstra gebyr.

6. Sanktion
Såfremt ovenstående lejebetingelser ikke overholdes vil det medføre bortvisning samt karantæne fra at leje lokalerne fremadrettet.

Såfremt adfærd som strider mod ovenstående betingelser får negative konsekvenser for udlejer, tages der forbehold om, at gøre krav gældende mod lejer.
 
7. Fortrydelse
Ved booking af lokalerne er der som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra booking/aftalens indgåelse.

Såfremt der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten skal dette ske ved meddelelse herom til udlejer. Efter modtagelse af meddelelse om, at der gøres brug af fortrydelsesretten, afsendes straks en kvittering herom og indenfor 7 dage tilbagebetales det indbetalte beløb til samme konto som beløbet er modtaget fra. 

Såfremt lokalet bookes mindre end 14 dage før det skal anvendes, kan fortrydelsesretten ikke tages i brug.

Efter udløbet af fortrydelsesretten er aftalen endelig, og kan dermed ikke fortrydes.

Såfremt der ønskes tilbagetræden fra aftalen efter betaling af lejen men før lejeperiodens begyndelse, tilbagebetales udelukkende depositum. Øvrige lejebetaling tilbagebetales ikke.

8. Forbehold for ændring
Der tages forbehold for prisændringer og ændring af lejebetingelser, hvis leje af lokalerne bookes mere end 12 måneder forud.

Såfremt lejer ønsker at udtræde af aftalen ved ændrede pris eller lejebetingelser, er dette muligt i en periode på 14 dage fra modtagelse af nye betingelser og pris.
 
Version 1.1 25/6 2017
 
Helle Bjerre Drost